Migration

Migration är naturligt och har förekommit i alla tider. Människor har behövt rycka upp sina bopålar för att undkomma fara och ofrihet eller för att skaffa sig bättre förutsättningar att forma en framtid för sig och sin familj.

Rörlighet över gränser för dessutom med sig samhällsutveckling, såväl ekonomisk som kulturell. Migranter blir broar mellan folk och länder och kunskaper i språk och lokal kultur främjar ömsesidigt nyttiga utbyten.

Det finns också problem förknippade med integrationen och migrationsprocessen som måste adresseras med kraft. Migrationen är för viktig för slarvas med. Dels för att det ofta handlar om människors liv och säkerhet, men dels också för att Sverige på alla sätt kan bli ett rikare land av att människor flyttar hit.

Ibland påstås det att man inte får tala om problemen med migration. Det stämmer verkligen inte. Det talas helt enkelt väldigt mycket om migration, invandring och integration och inte sällan ur ett problematiserande perspektiv. Något det mer sällan talas om är hur vi kan anpassa samhället för att nyinflyttade lättare ska kunna ta sig in, bidra till den gemensamma utvecklingen och förverkliga sina egna drömmar.

Under 1900-talets senare del har viktiga samhällsinstitutioner utvecklats på ett sätt som gynnar vissa och missgynnar andra. Vår arbetsmarknad präglas av stora orättvisor mellan insiders och outsiders, dvs de som har jobb och de som inte ännu inte fått fotfäste på den svenska arbetsmarknaden. Vi har en moralisk plikt att erbjuda människor skydd från ofrihet och förtryck, men vi har också en historisk chans att bygga ett bättre land för alla om vi bara förmår att ta itu med de hinder som under årens lopp fått byggas upp.

Sverige har överlag en öppen attityd mot omvärlden och det ligger djupt rotat i vår kultur att välkomna det nya. Den inställningen har gjort vårt land rikt och vi kan bli enormt mycket rikare om vi fullföljer den linjen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>