Ohly föredrar privat vårdgivare

På temat ”Vissa är lite mer jämlika än andra” kan man idag med ett leende konstatera att Lars Ohly kanske inte fullt ut lever som han lär, när han låter sig behandlas på privata Sofiahemmet.

Själv skyller han på företagshälsovården som remitterat honom till samma privata klinik som förövrigt Göran Persson opererade sin höft på.

Det är en sanning med modifikation.

Med vårdval Stockholm kan han välja precis vilken vårdgivare som helst. Eftersom han inte anser att andra än landstingsdrivna inrättningar ska få existera borde han väl i rimlighetens namn välja en sådan?

(Läser detta i papperssvenskan. Verkar inte vara på nätet ännu.)

(MP) och (V) vill återsocialisera vården

Per Ankersjö, Kerstin Lundgren och Gustav Andersson (alla C), skriver idag på DN Debatt om hur Miljöpartiet agerar i den praktiska politiken. Och det är ganska långt ifrån liberalt. Faktum är att man tydligen står ganska långt till vänster om Socialdemokraterna.

MP vill t ex återföra S:t Görans sjukhus i Stockholm till landstingets regi. (Om det ska ske genom konfiskering eller expropriering är väl ännu oklart.)

Tydligen är den politiska styrningen av vården viktigare än patienternas väl.

S:t Görans sjukhus levererar vård i toppklass, personalen trivs bättre än på landstingsdrivna inrättningar och det kostar 100 miljoner mindre per år i den driftsform som nu råder.

Detta ställer sig alltså Miljöpartiet tillsammans med de tilltänkta regeringskollegorna i Vänsterpartiet emot.

Bit i den, latteliberaler…