”Klassklassificeringsverket”

Jag har länge förundrats över en del debattörer långt ut på vänsterkantens besatthet vid klassbegreppet.

Det är idag omöjligt att definiera människor utifrån antingen arbetare och kapitalägare. Alla jobbar på något sätt och alla äger kapital. (Om inte annat, så genom de allmänna pensionsfonderna.)

Ändå kvarhåller sig språket i en verklighetsbild som sedan länge är inaktuell…

Merit Wager tar upp frågan i dag på sin blogg, med sedvanlig skärpa och humoristisk underton.