SD’s politik ett hot mot tillväxten och säkerheten

Det finns naturligtvis en mängd humanistiska anledningar till att främlingsfientligheten är åt fanders, men vad man också måste tänka på är att invandringsmotståndet hotar tillväxten.

Sverigedemokraterna har till och från gjort ett stort nummer av att invandringen kostar en massa pengar. Det är ett rent felaktigt påstående. Det vet alla som förstår grundläggande nationalekonomi.

Det fastslås också i en pinfärsk rapport från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO. I samma rapport fastslås också behovet av att nyinflyttade snabbare kan ta sig in på arbetsmarknaden.

(En bra och kostnadsfri åtgärd vore att steka den förhatliga LAS så fort som det bara är möjligt.)

En annan rapport som fastslår invandringens potentiellt kraftfulla positiva effekter på tillväxten kommer från UNDP.

Med diverse förslagna pr-stunts och en indignerad kritikerkår som ständigt går i Åkessons fällor och därför jobbar både hårt och gratis med att sprida Sverigedemokraternas ‘idéer’, går det ganska bra för dem.

Det spelar inte så stor roll att deras knäppa ansatser vederläggs länge och väl, deras väljare kommer inte att läsa några rapporter. De flesta av dem tror hellre på hemvävda teorier och fördomsbejakande klintbergare, än på den forskning som faktiskt kan ge en del svar på de frågor som SD ställer.

(Eller åtminstone påstår sig ställa – det är med all rimlighet i själva verket så att de redan har ett stort svar och mer ägnar sig åt att hitta frågor till det svaret.)

I den uppenbart falska omsorgen om svenskarnas säkerhet målar man också upp islam som det största hotet.

Lika lite som man bemödar sig att ta reda på fakta om invandringens ekonomi, grundar man den säkerhetspolitiska analysen på något som helst vetenskapligt underlag.

I en rapport från 2007 från Europol, kartläggs den terrorism som drabbar europas folk. I den kan man läsa att 498 terroistattacker genomfördes i Europa under 2006.

Av dessa var 424 genomförda av separatister (Frankrike är hårdast drabbat med 283 attacker, Spanien hade 136.)

55 genomfördes av vänsterextremister. (25 i Grekland, övriga i Tyskland, Italien och Spanien)

1 högerextrem attack förekom. (Polen)

1 attack genomfördes av islamistiska terrorister. (I Tyskland)

Sedan finns under 2006 17 ytterligare försök att mörda folk av politiska skäl, som i rapporten går under kategorin ”övrigt”.

Att rikta in säkerhetspolitiken mot islamistisk terrorism vore alltså ett fundamentalt klavertramp, som skulle ta resurser från bekämpande av andra och större hot.

Sverigedemokraternas politik är alltså inte bara skadlig för ekonomin, utan också rent livsfarlig för vårt folks säkerhet.

Länk till ESO-rapporten (pdf).

UNDP-rapporten, HDR 2009 (pdf).

Länk till EU Terrorism Situation and Trend Report, 2007 (pdf).