KI: RUT betalar sig själv

Konjunkturinstitutet har undersökt vad RUT-avdraget kostar staten. Och kommer fram till att det inte kostar någonting alls. RUT-jobben substituerar nämligen ut både svartarbete och bidragskostnader.

De rödgröna kommer att få mycket besvärligt att förklara varför de vill kasta tusentals människor ut i arbetslöshet, utan att det finns någon vettig motivering alls därtill. (Och samtidigt fucka upp vardagen för allt fler tjänsteköpande hårt jobbande människor.)
OBS! Lägg till dig själv på Gillarut.se om du håller med!
Se också rutuppropet.se

Update: Ovanstående är att dra för stora slutsatser av KI’s analys, som bygger på estimat av de positiva ekonomiska effekter som uppstår av att folk får råd att köpa hushållsnära tjänster vitt. Dessa återstår att kvantifiera empiriskt.