Hans Tilly vill skriva lagarna OCH vara ordningsmakt, domstol och bödel.

Hans Tilly tar ofta till orda, idag på SvD Brännpunkt, och kritiserar möjligheterna till gästarbete i Europa. Han har vid flera tillfällen tidigare antytt att han och fackföreningsrörelsen står över lagen. De ägnar sig åt rättsvidriga blockader, som de också stämts för. Nu verkar Hans Tilly, att döma av argumentationen i artikeln, också göra anspråk på ordningsmakten.

De brott som begås då folk utsätts för bedrägerier, som t ex att utlovad ersättning inte utbetalas, är mycket allvarliga och ska beivras å det bestämdaste. Av polis och åklagare. För att så ska kunna ske är en förutsättning att det faktiskt är tillåtet att vistas, jobba och konkurrera i ett land. Annars kan folk inte gå till polisen med mindre än att själv minst riskera att bli utkörda.
Byggnadsarbetareförbundet representerar i debatten ofta det jag tycker allra minst om med vad facket har blivit: en maktinstitution utan markkontakt, oproportionerligt gynnade i lagstiftningen och (delvis därför) enormt resursstarka.

Tio tusen tyska läderbögar

Liksom Fredrick Federley kan jag inte låta bli att tänka på den klassiska Hassanbusringningen till EU-upplysningen, där uppringaren fått höra att EU-medlemskapet skulle innebära en invasion av tusentals tyska läderbögar, med en förmodad problematisering kring det.

Tyvärr finns inga ytterligare likheter mellan Marita Ulvskog och Fredrik Lindström. Det är inte humor som driver Ulvskog i sin hets mot utländsk arbetskraft, utan raka motsatsen.

Det vore väl en sak om det var fråga om ett oöverlagt uttalande på ett möte med en fackklubb i Borlänge, men det som sägs i riksdagens talastol måste anses överlagt.

Läser hos bl a Annie Johansson att Marita Ulvskog tydligen sover dåligt om nätterna för att hon är rädd för arbetare som ska välla över gränsen (från andra EU-länder) och stjäla jobben från Riktiga Svenskar.

Charmigt. :-/