Kall fusion – från dröm till verklighet?

Det har under något år pågått en hätsk debatt på Ny Tekniks webbplats om den italienske forskaren Andrea Rossis foskning inom så kallad kall fusion. Rossi påstår sig uppfunnit en teknik för att utvinna energi i en process där nickel och väte omvandlas till koppar med hjälp av icke nämnda katalysatorer. I den processen lösgörs energi, mer energi än vad som stoppas in i processen.

Den första tanken är naturligtvis att detta inte är möjligt. Det strider mot de fysikens lagar som vi lärt känna och reaktionerna har stundtals varit mycket kraftiga. Rossi utmålas som bedragare och charlatan. Om jag skulle avkrävas en betald bedömning, skulle denna antagligen luta åt att det inte kan fungera, men det kommer allt fler tecken på att den bedömningen inte nödvändigtvis är korrekt.
De svenska forskare som kontrollerat testerna hävdar att det är någon typ av kärnreaktion som äger rum. Ett grekiskt företag som Rossi tidigare förhandlat med säger sig nu ha full koll på tekniken och har för avsikt att bygga ett kommersiellt kraftverk med en energikatalysator. (Bitter patentstrid med Rossi är att vänta.)
NASA bekräftar nu också goda resultat från närliggande forskning.
Konsekvenserna av en fungerande ”energikatalysator” är så monumentala att de är svåra att överblicka. Så gott som obegränsad tillgång till snorbillig och helt miljövänlig energi innebär en revolution som kommer att vända upp och ner på det mesta.
All energikrävande produktion kommer att få ett rejält uppsving, i ett avlångt land med stora avstånd kan medborgarna komma närmare varandra till lägre kostnader. Snö och is på kalla gator kan värmas bort och stugorna kan hållas varma utan vare sig stora hål i plånboken eller smärta i miljösamvetet.
Kanske kommer fartygen kunna drivas av energikatalysatorer? Hursomhelst kommer tekniken innebära att efterfrågan på konventionella bränslen minskar, vilket leder till lägre priser på energi generellt, därmed också kol och olja.
Och vi kommer inte längre behöva bekymra oss om koldioxidutsläppen.

Supermiljöbilspremien på plats!


För alla oss som älskar bilar är detta en stor dag! Det står nu klart att övriga regeringen låtit sig övertygas om Centerpartiets förslag om en rejäl miljöbilspremie till de riktigt miljövänliga bilarna.

Problemet med t ex elbilarna är att batterierna är relativt dyra. Anledningen är att de fortfarande framställs i relativt ringa volym, jämfört med konventionella fordonskomponenter. En ökad elbilsförsäljning ger kraft till investeringar syftande till att framställa bättre batterier till lägre kostnader.
På sikt tror jag att de ekonomiska styrmedlen måste bli mer linjära, men det är inte fel att med detta göra det lönsamt att ta in den snara framtidens supermiljöbilar i bilhallarna, även om serierna är små.
Bra förhandlat av Maud och gänget! Nu väntar vi bara på nyheten om avskaffad LAS, sänkta arbetsgivaravgifter och halverad tjänstemoms… :-)

Heja bilen!

Som många bloggläsare säkert förstått gillar jag bilar. Så här års vaknar bilhobbyn till liv och styr man kosan längs landsvägarna uppåt och inåt i landet ser man en entusiastbil på nästan varje gård.

Jag har ingen statistik på det, men undrar tro om inte Sverige måste vara det land i världen som har flest bevarade 50- och 60-talsbilar per capita? En kulturskatt väl värd att vårda.
Den svenska bilismen är också en näring som sysselsätter många. Alltifrån nybilshandel till specialiserade motortrimmare och reservdelshandlare. Kanske du går och ruvar på en affärsidé som vilar på motorintresset? I så fall finns det nu i samband med Centerpartiets vårkampanj möjlighet att vinna ditt aktiekapital!
Kanske din affärsidé till och med handlar om någon teknik som minskar bilarnas energiförbrukning, eller på annat sätt väsentligt minskar bilåkandets utsläpp av växthusgaser? Maud Olofsson och Andreas Carlgren skriver idag på DN debatt om en rejäl miljöbilspremie för bilar i den riktiga teknikfronten: de som oavsett teknik släpper ut mindre än 50 gram koldioxid per kilometer!
Läs mer i rapporten ”En grön bilpark”.

Centerpartiets Clean Technätverk på tisdag

Missa för sjutton inte Centerpartiets Cleantechnätverks premiärseminarium på tisdag!

Miljöminister Andreas Carlgren är inbjuden för att berätta om sina visioner om företagande och miljö, men kanske ännu mer spännade är de gäster som faktiskt GÖR det som vi politiker mest snackar om:

Linda Magnusson, Green capitalist of the year 2009, VD O2 Vindel AB

Magnus Rehn, affärscoach, Stockholm Innovation and Growth (STING),affärsinkubator med bas i Kista

David Sonnek, ansvarig affärsutveckling/teknologi, SEB Venture Capital

Peter Platell, Serieinnovatör inom solenergi och ångturbiner, grundare av bla Ranotor AB och Lowte AB.

Jan-Erik Nowacki, Teknisk rådgivare, Svenska värmepumpföreningen (SVEP)

Det hela börjar kl 1430 och håller på till 1630. (Tisdagen den 11:e maj).

Plats: Green Tech Building, Klarabergsgatan 37 i Stockholm.

För mer information och anmälan, maila eller ring Pontus Löfstrand, 0703-331934, pontus@lofstrands.se.

Inget företag kan luta sig tillbaka

I en marknadsekonomi är rationaliseringar ett konstant tillstånd, utvecklingen är kontinuerlig och du måste alltid hitta på bättre metoder för att höja kvaliteten och/eller sänka priset. Du kan aldrig luta dig tillbaka och du måste fatta beslut nu om hur du ska möta en okänd framtid.

Det vet alla som driver företag och överlever.

Saab är uppdragna till vattenytan, men nu måste de börja simma själva med bättre resultat än hittills. Att försäljningen nu kom till stånd kan förhoppningsvis tjänstgöra som en kickstart som gör Saabanställda på alla nivåer peppade att höja sig. Hoppas verkligen att man nu utnyttjar rörelseenergin till att fortsätta en positiv utvecklingskurva.

Det blir naturligtvis tufft, men det finns ljuspunkter för Saab. Till att börja med är den nya 9-5:an av allt att döma en jäkligt bra bil. Den bygger på hypermoderna Global Epsilon II-plattformen, som kommer att vara grund för alla GM-bilar i storleksklassen framöver.

Den första GE II-bilen var Opel Insignia som blivit mycket väl mottagen och utnämnd till Årets bil 2009 av den europeiska motorpressen. Det finns goda skäl att tro att många av de positiva egenskaperna delas av Saabs adaption.

Det finns minst ytterligare en superintressant produkt på väg ut på marknaden från Trollhätteföretaget: El-Saaben. Med teknik från Svenska Electroengine och Svensk/Amerikanska Boston Power ska 100 bilar rulla i trafik redan i år för att hårdtesta eventuella svagheter och finjustera systemen.

Tänk i termer av Kalifornien! :-)

100 elsaabar ut i trafiken

Jag brukar ju ganska ofta uttrycka min glädje över Maud Olofssons principfasthet när det gäller krisen i fordonsbranschen.

Min uppfattning är att hon gör helt rätt som inte – som Mona Sahlin tycker att man ska göra – pumpar in en massa meningslösa skattemiljarder till amerikanska storföretag.

På lång sikt blir näringslivet sundare, även om det naturligtvis kommer människor i kläm i strukturomvandlingen. Delvis beror detta på vår trögrörliga arbetsmarknad med LAS och annat, men det är en annan debatt.

Jag har ju tidigare skrivit om det fantastiska företaget Electro Engine och nu är det klart att de ska bygga hundra Saab-elbilar för storskaliga tester. Detta som ett direkt resultat av näringsministerns politik (det framgår i slutet av artikeln).

Det kanske är läge för exempelvis svensk media att fundera på vem som gör mest för miljön. Vänsterungar med gatsten eller entreprenörer med miniräknare?

Nimbus lanserar el-båt?

Jag har ju tidigare skrivit om det superkoola Uppsalaföretaget Electro Engine. De har tagit fram en elektrisk drivlina som slår det mesta i anpassningsbarhet och prestanda till vanliga bilar.

Nu kommer även tekniken ut på sjön! Nimbus förväntas presentera en modell med Electro Enginemotor som ska ta dig ut på böljorna blå i 27 knop och 20 distansminuter och en laddtid på 3 timmar.

Alltså inga probs att bränna ut till Sandhamn för lunch. Till en bråkdel av den normala bränslekostnaden. Jag är FÖR! :-)

Atomdriven sjöfart framtiden?

I och med ökad globalisering med handel och kulturella utbyten, går vi mot en bättre värld. Fattigdomen minskar och hårt arbetande människor som tidigare levt på gränsen till svält, kan få tillgång till bättre marknader och därmed bättre betalt för sitt slit.

En nöt att knäcka är dock utsläppen från det ökade antalet fartygstransporter som följer av en ökad global handel.

Koldioxiden är en sak, men ofta körs fartygen på det allra sämsta bränsle som överhuvudtaget går att använda, med bland annat stora utsläpp av svavel som följd.

Läser i Miljöaktuellt att katalysatorer börjar bli standard på handelsfartyg, men att det inte löser alla problem.

Kanske man borde fundera på en annan teknik?

Från örlogsflottorna finns mångårig erfarenhet av atomdrivna fartyg. Ubåtar, kryssare, hangarfartyg och isbrytare tankas en gång var tredje år med kärnbränsle.

Sedan går de och går och går utan utsläpp av vare sig koldioxid eller svavel.

På 50-talet byggdes ett 180 meter långt styckegodsfartyg vid namn N/S Savannah. N/S står för Nuclear Ship och Savannah var utrustad med en tryckvattenreaktor på 74 MW och en svenskkonstruerad ångturbin från Finspång på 20 000 hk.

På den tiden var oljan billig och ingen hade hört talas om vare sig växthuseffekt eller global koldioxidskatt. Utsläppen ansågs liksom gå upp i rök och oljetankar kunde sköljas ur till havs utan vidare bryderier. Atomdrift var därför inte kommersiellt gångbar.

Nu är läget dock ett annat.

Biogas är ett fantastiskt bränsle

Biogas är verkligen ett fantastiskt fordonsbränsle. Inte bara genom att man kan ersätta ett fossilt bränsle mot ett förnyelsebart, utan att man vid produktion av gasen även kväser en annan källa till utsläpp av växthusgaser.

Avfall och framförallt avfall från jordbruken läcker metan en masse. Metan är en 20 gånger mer potent växthusgas än koldioxid. Att omvandla avfall till fordonsbränsle är alltså mer än dubbelt bra för miljön.

Regeringen genom näringsminster Maud Olofsson satsar 150 miljoner till stöd för kommersialisering av biogasen. Antagligen mycket klokt använda pengar.

Läs gärna en artikel om E.ON, LRF och Volkswagens biogassatsning i STCC på webbplatsen Miljönytta.se.

Do Androids Dream of Electric Sheep?


Läser i LA Times om problemet att elbilar är så tysta så att fotgängare och cyklister inte hör dem när de kommer.

Nissan tar detta på högsta allvar och förser därför sin elmodell, Leaf, med ett artificiellt ljud.

Deras ljuddesigners har dessutom den oändligt goda smaken att låta sig inspireras av en av de bästa filmer som någonsin gjorts: Blade Runner.

Ljudet från Leaf ska vara ”vackert och futuristiskt” och föra tankarna till de flygande bilarna, Spinners, i nämnda film.