Teknikneutral energipolitik ftw!

Idag klubbas ett helt nödvändigt beslut igenom i riksdagen. Våra kärnkraftverk är gamla och ineffektiva jämfört med nya. För att säkra tillgången på miljövänlig och kostnadseffektiv energi KAN det komma att behövas nya aggregat där de gamla finns idag.

Våra politiska motståndare försöker göra ett stort nummer av vi i Centerpartiet byter strategi när det gäller energipolitiken, trots att de om några borde ifrågasättas för sitt agerande i frågan.
Tyvärr går en del partivänner i fällan…
Det finns (förhoppningsvis) en anledning till att man är skeptisk mot kärnkraft. T ex riskerna. Angreppssättet måste ju rimligtvis vara värderingen av dessa risker per producerad kilowattimme jämfört med andra sätt att producera energi. Låt oss i så fall ha en diskussion därom…
Det finns både utsläpp och risker förknippade med all typ av energiproduktion. Mellan 1990 och 2008 har 482 vindkraftsolyckor ägt rum. 47 med dödlig utgång. Inte för ett ögonblick vill jag för den skull att vindkraft ska förbjudas, men risker, utsläpp och kostnader måste ju vägas mot varandra på ett relevant och vetenskapligt sätt!
Det är också utomordentligt viktigt att i allt detta reflektera över alternativen! Du som står i begrepp att rösta på något av vänsterpartierna bör kanske tänka två gånger om du tycker att det är någorlunda viktigt att det finns industrijobb kvar i Sverige.
Läs även Annie Johansson, Maud på DN Debatt, Elias Giertz, Gustav Andersson, Anders Dahlberg, Helen Törnqvist, Magnus Andersson, ETR och ett 1,5 år gammalt inlägg där jag förklarar min hållning i frågan om kärnkraft.

Vänsterpartiernas miljöskatter är ett jävla skämt

Kommer precis från ett seminarium på FORES. Ämnet för dagen var den vetenskapliga granskning av de rödgrönas budget som gjorts av Andreas Bergh och Henrik Jordahl.

Det finns en hel del märkligheter i budgeten och jag rekommenderar alla att ta del av det briefing paper som kommer att komma om detta, men den mest grundläggande kritiken (länk till slidesen) är särskilt intressant…
Det finns mycket som tyder på att vänsterpartiernas budget är underfinansierad. De båda forskarna pekade på en mängd olika faktorer som belägger detta.
Bland annat berördes miljöskatterna.
Själva vitsen med miljöskatter är att ekonomiskt styra folk och företag att välja tekniker och metoder som leder till mindre utsläpp från det ämne som beskattas, men i den rödgröna budget räknar man på miljöskatteuttag statiskt! Som att inte skatten har någon effekt på utsläppen! Att samma skattebas – och samma utsläpp – kommer att finnas kvar och generera skatteintäkter till staten.
Kanske ännu mer förvånande var faktiskt hur Sven-Erik Österberg, som var där för att försvara budgeten, svarade på det. Enligt honom skulle miljöskatterna inte ha några särskilda effekter på miljön!!!
Vänsterpartierna har alltså en massa – för miljön – verkningslösa miljöskatter i sin budget?
Hypotesen att de hatar företag mer än vad de gillar miljön blir allt troligare… Något att tänka på när man läser dagens DN Debatt.
Update: Andreas Bergh specialgranskar vänsterpartiernas påstående att 90% av väljarna skulle ”tjäna” på den rödgröna budgeten.

Det fanns många miiljöfrågor att oroa sig över

”– Jag kunde vara otroligt orolig. Jag tyckte att vi levde bra och skyddat, men så insåg jag att det fanns något därute som hotade och förstörde.”

Så säger Maud Olofsson i en DN intervju. I artikeln står att en av dessa saker att oroa sig för var ozonlagrets förtunning. Detta vänder den alltid objektiva och sakliga bloggen Alliansfritt Sverige till att Maud påstår sig upptäkt ozonhålet.

Sa Maud fel till journalisten? Vid vilken ålder bekymrade hon sig över vad?

Skitsamma… I min värld är det viktigare att man ser miljöhot och gör något åt dem än att man minns exakt vid vilken ålder man blev uppmärksam på dem.

Naturskyddsföreningen säljer sin tystnad?

Det är inte första gången man tänker så… I två år har Svenska Naturskyddsföreningen vetat om att IKEA’s dotterbolag Swedwood köper gamla träd från Ryssland, men har valt att inte gå ut offentligt om det.

Själva saken tycker jag inte är särskilt relevant. Träd har ju den härliga egenheten att de …tja… ”växer på träd”. Visst finns det skyddsvärda skogsområden, men det är ju knappast så att det är ont om skog i vare sig Ryssland eller Sverige. Swedwood är säkerligen dessutom en osedvanligt varsam aktör i de ryska skogarna, vilket gör kritiken mot dem än fånigare.
Det anmärkningsvärda är ju Naturskyddsföreningens agerande, som ju måste anses ligga på gränsen till korruption? Man har mottagit 650 000:- i ”konsultarvoden”. Om det har påverkat beslutet om att inte gå ut offentligt med att man tycker att Swedwood gör fel i Ryssland får väl var och en bedöma.
Läs mer på SR Vetenskapsradion.

Det handlar kanske inte om klimatet?


Något man länge misstänkt är att bilmotståndarna liksom använder miljön som ett svepsjäl att begränsa bilismen. Man gillar helt enkelt inte bilar och människor som gillar dem, men det känns antagligen lika irrationellt som det är, så att man behöver någon form av rationalisering… ungefär som när invandringsmotståndare försöker hänvisa sin antipati gentemot migration till ekonomiska frågor.

Johannes Forssberg skriver om detta igår på Expressenbloggen i ett inlägg som beundransvärt ärligt förklarar att miljöaspekterna egentligen kan vara av underordnad betydelse. Problemet är (tydligen) att bilen är ett ”maktmedel”.
Om detta kommer vi inte att komma överens. Jag gillar bilar. Jag tycker att de är fantastiska frihetsmaskiner och att vissa bilar till och med är att betrakta som konstföremål. Motorkulturen är också till glädje för många. Allt ifrån racing till ömsint pyssel med en bil eller motorcykel som symboliserar en tid eller en kultur som du gillar att bli påmind om.
Med detta i minne bör man också betrakta den senaste utvecklingen i klimatforskningen. I dagens DN kan man läsa om hur ett nytt forskarmanifest kräver en nystart i klimatfrågan. Detta går i huvudsak ut på att fokusera på hur samhället kan klimatsäkras, snarare än att försöka säkra klimatet, så att säga.
Utan att ta ställning i sak kan man ju faktiskt inse det rationella i ansatsen…

Heja bilen!

Som många bloggläsare säkert förstått gillar jag bilar. Så här års vaknar bilhobbyn till liv och styr man kosan längs landsvägarna uppåt och inåt i landet ser man en entusiastbil på nästan varje gård.

Jag har ingen statistik på det, men undrar tro om inte Sverige måste vara det land i världen som har flest bevarade 50- och 60-talsbilar per capita? En kulturskatt väl värd att vårda.
Den svenska bilismen är också en näring som sysselsätter många. Alltifrån nybilshandel till specialiserade motortrimmare och reservdelshandlare. Kanske du går och ruvar på en affärsidé som vilar på motorintresset? I så fall finns det nu i samband med Centerpartiets vårkampanj möjlighet att vinna ditt aktiekapital!
Kanske din affärsidé till och med handlar om någon teknik som minskar bilarnas energiförbrukning, eller på annat sätt väsentligt minskar bilåkandets utsläpp av växthusgaser? Maud Olofsson och Andreas Carlgren skriver idag på DN debatt om en rejäl miljöbilspremie för bilar i den riktiga teknikfronten: de som oavsett teknik släpper ut mindre än 50 gram koldioxid per kilometer!
Läs mer i rapporten ”En grön bilpark”.

Centerpartiets Clean Technätverk på tisdag

Missa för sjutton inte Centerpartiets Cleantechnätverks premiärseminarium på tisdag!

Miljöminister Andreas Carlgren är inbjuden för att berätta om sina visioner om företagande och miljö, men kanske ännu mer spännade är de gäster som faktiskt GÖR det som vi politiker mest snackar om:

Linda Magnusson, Green capitalist of the year 2009, VD O2 Vindel AB

Magnus Rehn, affärscoach, Stockholm Innovation and Growth (STING),affärsinkubator med bas i Kista

David Sonnek, ansvarig affärsutveckling/teknologi, SEB Venture Capital

Peter Platell, Serieinnovatör inom solenergi och ångturbiner, grundare av bla Ranotor AB och Lowte AB.

Jan-Erik Nowacki, Teknisk rådgivare, Svenska värmepumpföreningen (SVEP)

Det hela börjar kl 1430 och håller på till 1630. (Tisdagen den 11:e maj).

Plats: Green Tech Building, Klarabergsgatan 37 i Stockholm.

För mer information och anmälan, maila eller ring Pontus Löfstrand, 0703-331934, pontus@lofstrands.se.

Vi kan fortsätta att åka bil med gott samvete

Jag debatterar idag på SVT Debatt om den onödiga förföljelsen av bilister.

Det måste bli ett stopp för den meningslösa klappjakt på bilar och bilister som motiveras av myter och miljömoralism. Transporter och fysiska möten är en nödvändighet för att näringslivet ska fungera och bilen är en nödvändighet för att mångas vardag ska fungera.”

Läs gärna hela. :-)

Vad säger SNF om Vänsterpartiernas planerade angrepp på naturkänsliga områden?

Du får verkligen ursäkta mig om jag har fel, men jag kan inte hitta någon officiell kommentar från Svenska Naturskyddsföreningen angående vänsterpartiernas löfte om att bygga höghastighetstågspår kors och tvärs genom landet. Jag har letat på deras webbplats, läst deras blogg och sökt på Eniro nyhetssök utan resultat. Finns det någon kommentar så har jag missat den, vänligen upplys mig i så fall i kommentarsfältet. Jag är nämligen mycket nyfiken.

Med tanke på att Svenska Naturskyddsföreningen gör anspråk på att vilja skydda naturen är det väl en smula märkligt att man inte säger något alls om att de rödgröna tänker göra känsliga naturområden (däribland flera Natura 2000-omården) till byggarbetsplatser under årtionden med stora miljöbelastningar som följd.

Finns det några beräkningar på hur många hundra ton utsläpp alla dumprar, schaktmaskiner och annat kommer att släppa ut när laserninjatågspåren ska på plats?

Har man spekulerat i konsekvenser för djurlivet dels när diken, banvallar, stål och högspänningsledningar ska på plats, dels sedan när höghastighetstågen ska dundra förbi?

Personligen tycker jag inte nödvändigtvis att det behöver vara ett jätteproblem, vi har natur så att det räcker och blir över i Sverige och världen förändras ständigt så nybyggen måste tillåtas. Icke desto mindre ska ju dessa förändringar och vidhängande miljöbelastningar vägas mot olika alternativ så att vi får så mycket som möjligt för både pengarna och det miljöslitage som varje infrastuktursatsning innebär.

Fördelen med flyg är ju att man bara behöver starta och landa på marken. Resten sker liksom långt ifrån granbarkborren.

Kanske är nu situationen lite speciell i Naturskyddsföreningen eftersom det pågår någon slags personstrid om ordförandeposten. Den vanligtvis i debatten så aktive Mikael Karlsson har möjligen därför annat att lägga energi på, men med tanke på att SNF med sådan kraft ägnat sig åt att överklaga skiten ur Botniabanan kan man ju verkligen undra varför de inte säger något.

Eller är en rödgrön valvinst viktigare än den svenska naturen för Svante Axelsson och gänget?

Vulkanen gör Miljöpartiets jobb

Det här med vulkanutbrottet är intressant på flera sätt. Att man inte kan flyga genom stoftmolnet är en sak, men alla kanske inte tänker på vad stoftmolnet egentligen innehåller.

Det återstår att analysera vilka utsläpp Eyjafjallajökulls utbrott kommer att ge, men ett liknande utbrott inträffade 1991 i vulkanen Pinatubo på Filippinerna. Facit från det blev utsläpp på ca 800 ton kvicksilver (Sveriges samlade utsläpp är mellan 1 och 2 ton per år), 550 000 ton krom (Sveriges utsläpp är ca 100 ton per år) och 5 500 ton kadmium (Sveriges utsläpp är som för kvicksilver, dvs mellan 1 och 2 ton per år).
Alla de som i något ögonblick tror att flygstoppet nu på något sätt skulle vara BRA för miljön bör sålunda tänka igen…
Häromdagen skrev de båda goda vännerna och partikompisarna och tillika riksdagskandidaterna Frank Nilsson och Elisabeth Thand RingqvistAftonbladet debatt att flygstoppet nu ger en försmak om hur det blir om Miljöpartiet får bestämma.
Detta reagerar Maria Wetterstrands pressekreterare på. Jag har träffat Anders Wallner ett par gånger och gillar honom skarpt. Han verkar vara mycket skärpt, rolig och påläst. Det är mot bakgrund mot det en smula märkligt att han nu anklagar Frank/Elisabeth för att ljuga om Miljöpartiets politik, när det finns så många källor till Miljöpartiets föreslagna flygförbud.
Läs även Ankersjö, Erika Hedblom och Liberati om saken.