Globaliseringens seger ska firas ordentligt

På twitter pågår en hätsk diskussion om Timbros fest till globaliseringens ära.

Vänstern är upprörda för att polisen skötte sig dåligt i samband med göteborgskravallerna och anser det därför olämpligt att fira globaliseringens seger.

Polisen skötte sig verkligen fullkomligt miserabelt i Göteborg. Katastrofalt dåligt. (Som väldigt mycket som sker genom statens försorg i Sverige.) De var totalt oförberedda på att hantera de våldsamma kravaller som vänsterextremisterna jagade upp.

Men de verkar ha lärt sig läxan och verkligen blivit mycket bättre på att hantera dylika situationer. I valrörelsen -06 var Centerpartiet hårt ansatta av vänsteraktivister som hotade och vandaliserade. Polisens agerande kring dessa händelser var mycket imponerande. Utan att trappa upp aggressionsnivån, lyckades man i samtliga fall som jag blev vittne till desarmera situationerna på ett förtjänstfullt sätt.

Man kan väl inte säga säkert att de tragiska händelserna i Göteborg aldrig kommer att upprepas, ordningsmakten kan återigen ställas inför en ny typ av våldsamma hot som man inte lyckas möta på ett tillfredställande sätt, men polisen HAR verkligen blivit mycket bättre på just detta.

Nu är jag inte säker på att vänsterdebattörerna gör vänstern och globaliseringsmotståndet någon tjänst när de försöker styra över samtalet till att handla om polisens agerande i Göteborg snarare än själva globaliseringen, men det är nog skönare för dem att få prata om det istället för globaliseringsmotståndets totala kolapps.
Update: Jag insåg nog innerst inne när jag skrev inlägget att jag gick i fällan: att låta debatten att handla om polisens agerande i Göteborg, snarare än den bokstavligt talat livsviktiga globaliseringens effekter.

Fredrik Segerfeldt är uppenbarligen lite smartare än jag och skriver om vad det egentligen handlar om:


”Att hundratals miljoner människor slipper käka grus tack vare den ekonomiska tillväxt som kommit i globaliseringens spår är i mina ögon en långt mer central händelse än några uniformerade testosteronutbrott eller framstressade felaktiga beslut hos en polischef.”

Missriktad välvilja gör fattiga fattigare

Häromdagen skrev jag om Fair Trade, rättvisemärkningen och att jag inte är säker på att det är någon smashing idé.

Nu läser jag på bloggen Nonicoclolasos om en utvärdering publicerad i Ecological Economics som syftar till att visa om rättvisemärkning har bidragit till att minska fattigdomen i Nicaragua. (Bakom bloggen står Niclas Berggren, docent i nationalekonomi.)
Det visar sig faktiskt att det är värre än vad jag trodde.
”Certified producers are more often found below the absolute poverty line than conventional producers. Over a period of ten years, our analysis shows that organic and organic-fairtrade farmers have become poorer relative to conventional producers.”
Kan vi inte nu enas kring att kämpa för frihandel utan förbehåll?

Julläsning: Klimatutmaningen av Magnus Andersson


Som jag tidigare nämnt så har jag ju haft förmånen att följa Magnus bokprojekt på nära håll redan från början, så möjligen är jag en smula jävig, men det är verkligen en fantastisk bok!

Magnus åker till olika delar av världen och träffar unga människor och diskuterar deras drömmar och vilka problem de måste lösa för att dessa drömmar ska kunna gå i uppfyllelse.

Det sätter klimatfrågorna i perspektiv. Det är på inget sätt så att klimatet är mindre viktigt i Tanzania, men när människor i ens omedelbara närhet riskerar att dö av malaria eller AIDS känns antagligen Köpenhamnsmötet väldigt perifert.

Magnus har förutom till Tanzania även rest till Bangladesh, Kina, Bosnien, Brasilien och USA. Det är dock Tanzania och fantastiska Abigail (bilden ovan) som har satt djupast avtryck hos mig. Den livsglädje, företagsamhet och moral som Abi och människorna i hennes närhet ger uttryck för är så oerhört imponerande och skapar hopp inför framtiden. För det blir bättre. Sakta och inte så väldigt säkert, men kraften finns där hos människorna och de institutionella problemen kan förhoppningsvis bli mindre och mindre. (T ex att EU bygger höga tullmurar mot Abigail och hennes släktingar och vänner.)

Boken är mycket läsvärd och finns att beställa på CUF’s webbplats. (Även inom kort på Adlibris.)

Bro över Röda Havet 2025

Medan Osama Bin Laden mest ägnar sig åt förstörelse, sysslar hans halvbror, Tariq Bin Laden, tydligen med motsatsen.

Drömmen om en fast förbindelse över Röda Havet är fantasieggande. Att koppla ihop Afrikas horn med arabiska halvön skulle innebära en fantastisk möjlighet för handel och tillväxt i en region som verkligen behöver det.

Nu finns konkreta planer på att bygga en bro för bilar och tåg till en kostnad av svindlande 140 miljarder kronor.

Bara själva bygget av bron blir en adrenalinspruta rakt in i östafrikanska ekonomin. 850 000 jobb beräknas bygget skapa. På det blir det naturligtvis spinn offekonomi inom alla sektorer som kan erbjuda någonting som dessa 850 000 behöver och tack vare bygget kan betala för.

Den stora effekten uppkommer dock efter färdigställandet. Precis som öresundsregionen vitaliserades av förbindelsen mellan Sverige och Danmark, kommer Röda Havetbron innebära ekonomiska förbättringar för miljoner människor.

Oklart om Miljöpartiet är emot.

Globaliseringsrådet: LAS måste bort

Centerpartiet och framförallt den grupp av centerpartister som kämpar hårt mot LAS får beröm av Thomas Gür i dagens SvD. Med viss rätt.

Som globaliseringsrådet också konstaterar (ett globaliseringsråd som har riklig representation av fackfolk, bland andra Wanja Lundby-Wedin själv, om jag inte är felinformerad) är LAS och dess turordningsregler ett GIGANTISKT problem.

Hur länge ska det ta? Hur många ungdomar ska hållas så långt ifrån arbetsmarknaden att de tappar hoppet? Hur många invandrare? Hur många företag ska behöva gå omkull för att man inte tillåts hålla optimal kompetensmix?

Thomas Gür sammanfattar Lagens orättvisa konsekvenser så här: ”Något bättre exempel på så kallad strukturell diskriminering går inte att finna.”

LAS måste bort! Hur kan det vara så svårt att fatta?

Rasistsvinen i byggnads

Man blir så förbannad. Byggnadsarbetareförbundet under Hans Tilly ger ut en bok om ”jobbtrafficking” som hämtar formuleringar DIREKT från Sverigedemokraternas partiprogram.

Boken saknar tillstymelse till vetenskapligt förankrade fakta om i vilken grad oegentligheter förekommer. Man häver ur sig tendentiösa påstååenden utan grund och syftet är tydligt misstänkliggöra utländsk arbetskraft.

Detta är helt oförsvarligt och jag hoppas verkligen att andra delar av LO tar avstånd från skiten.

Fattigdomsbekämpning genom kapitalism

Magnus Andersson uppmärksammades i morse på TV4 för sin synnerligen väl valda investeringsstrategi. Lån till små företag i fattiga länder.

Det finns flera dylika tjänster, men den som Magnus valt heter MYC4. Där man man surfa runt bland företagare i företrädesvis Afrika söder om Sahara som söker kapital för att utveckla sina företag. Det fina i kråksången är att man kan vara många om investeringen. Det gör att man kan satsa lite pengar i ett stort antal företag för att sprida risken.

Det är naturligtvis fråga om ganska hög risk jämfört med att låna ut dem till Swedbank eller SEB, men så oerhört mycket roligare! Investeringen blir mer personlig och avkastningen är högre. Mycket högre!

Samtidigt gör man naturligtvis en insats för minskad fattigdom. Inte på det ytliga och nästan lite rasistiska vanliga biståndsviset, utan på ett sätt där vi betraktar varandra som jämlikar. En har en slant att investera, en annan behöver medel för att expandera sitt företag. Man möts på en marknad och gillar man villkoren så blir det affär.

Snyggt, klokt och bra för alla inblandade. Grymt initiativ, Magnus! :-)

Handel och fred runt medelhavet

För vilken gång i ordningen är svårt att hålla reda på, men den senaste vändan i DOHA och försöken att inom ramen för WTO få till ett globalt frihandelsavtal gick i stöpet och kanske är det för mycket att hoppas på i nuläget.

Det som är knäckfrågan är jordbruket där ingen av de politiska ledarna i vare sig USA eller de stora jordbruksländerna i Europa, vågar stöta sig med de starka lantbruksorganisationerna.

Henrik Alexandersson skriver bra om detta elände, som bara MÅSTE få bli en central del i Sveriges ordförandeskap nästa år.

Miljö och klimat är naturligtvis viktigt, men en avreglerad jordbrukssektor och frihandel kan betyda så oerhört mycket för såväl fattiga som rika länder. Det skulle lösgöra en tillväxtpotential som kan användas till livsviktiga investeringar i utbildning, hälsa och miljö.

Om det nu är så att det för närvarande inte går att få till ett globalt frihandelsavtal, så låt oss då nöja oss med medelhavsunionen så länge.

Afrika söder om Sahara hålls (som vanligt) utanför, men en ökad integration mellan de europeiska och arabiska länderna kommer att vara betydelsefullt för tillväxten. Något som också kommer de afrikanska länderna till del, om än över och genom onödiga hinder.

Att inte frihandel lyfts fram i sammanhanget ska inte tolkas som att det inte finns på dagordningen. Det är antagligen mer ett uttryck för ordets starka laddning hos Sarkozys hemmapublik.

Det euroarabiska universitet som planeras i Slovenien ska inrikta sig på företagarfrågor och i dem ligger implicit möjligheten att fritt köpa och sälja varor och tjänster över gränserna.

Mediabilden har lutat åt misslyckande, men tänk om någon hade föreslagit ett dylikt möte för 15 år sedan?

Israel, Palestina, Syrien och en mängd länders ledare som länge betraktats som oförenliga arter deltar i alla fall i samma konferens och en konferens som inte bara handlar om eld upphör, kris och krig. Det är en stor framgång bara det. Och ett första frö är i marken!

Ökad invandring bra för Sverige!

Philippe Legrain skriver idag en debattartikel i DN om resultat från en rapport han har tagit fram på uppdrag av Globaliseringsrådet. Och slutsatserna är föga förvånande:

Ökad invandring är på det hela taget en mycket god affär för alla inblandade.

Dessutom är det moraliskt fel att ha en politik som hindrar människor från att bo där de helst vill, oavsett om man råkar vara född där eller inte.

Sopprötter, rasister och delar av vänstern är skeptiska mot ökad rörlighet över gränser, men det är en obefogad skepsis. I alla fall när den vilar på ekonomiska bevekelsegrunder.

Visst finns det praktiska frågor att lösa, men det handlar egentligen inte om själva invandringen… Den är toppen! :-)

Forum Syd fokusförskjuter från mygelankagelserna

Anfall är bästa försvar. Så resonerar antagligen Forum Syd.

I SVT Aktuellt igår kunde vi höra en repris av den svidande revisionskritik mot SIDA som uppdagades för något halvår sedan. Den kritiken stänker också över på Forum Syd, som av någon obegriplig anledning anses lämpliga att hjälpa till att sätta sprätt på biståndspengarna.

En av deras ganska många chefer, Maud Johansson, mötte nyligen i radion handelsminister Ewa Björling och kritiserade henne, regeringen och EU för att de i frihandelsförhandlingarna med ett antal afrikanska länder kräver ömsesidigt avskaffade tullmurar.

Handelsministern, som knappt verkade vaken, var såvitt jag kan tyda de väl dolda andemeningarna ändå positiv till frihandel och det är väl bra. Synd att hon inte använde ett enda av de många och innehållslösa orden till att förklara varför.

Forum Syd tilläts sätta bilden och deras agenda är strikt antiglobalistisk. De gillar inte handel överhuvudtaget och medger motvilligt och endast efter hård och stringent argumentation att frihandel faktiskt KAN vara bra.

Går man upp mot dem i nationell radio måste man för helvete vara lite förberedd! Kunde inte en enda av de politiskt sakkunniga ögnat igenom valfri Johan Norbergbok och skrivit ner ett par pedagogiska stolpar till ministern?

Helt klart är att Forum Syd försöker ta initiativet i en mediabild nu och inte bara lyckas de med att föra fokus från myglet, korruptionen och det gigantiska klanteriet med miljardrullningen i det svenska biståndet… De vinner ju för sjutton debatten med sin antiglobalistiska svada, trots att så mycket finns att tillgå för att bevisa globaliseringens fördelar.

(Och låt dem nu inte komma undan sitt ansvar som följer av riksrevisionens svidande kritik mot SIDA.)