Viktigare för Maria Larsson att vanligt folk håller sig sedliga än att våra gamla har det bra?

Carema är ett riktigt skitföretag. Utan respekt för vare sig sina kunder eller faktiskt sina egna långsiktiga möjligheter att tjäna pengar verkar de mest vara intresserade att så snabbt som möjligt föra så mycket pengar de kan ut från landet.

Vissa tar detta som intäkt för att marknadsekonomi är ett dåligt system och att socialism vore bättre. Jag håller inte med. Företag är i alla lägen bättre på att både anpassa verksamheter till växlande behov, såväl som att ta till sig nya rön och innovationer.
I normalläget är dessutom företag mycket måna om sitt rykte och strävar alltid efter att etablera en stabil grund för långsiktig tillväxt. Av olika skäl har Carema inte riktigt jobbat så. Detta är dock inget skäl att överge det fria samhället.
Under all kritik är däremot systemen för hur välfärdssektorn kvalitetsstyrs. Politiken borde ägnat mer tid och energi åt att bestämma hur kvaliteten mäts. Samtliga utförare, kommunala och privata, borde lyda under samma strikta kvalitetskrav och tillses höklikt från en för ändamålet dedicerad myndighet.
Tyvärr får man anta att ansvarigt statsråd, Maria Larsson, ansett det viktigare att lägga tid på att förfäkta nykterhet, hindra ensamstående att skaffa barn och förvägra transpersoner sin rätt till fortplantningsförmåga.
Update: Partiledare Annie Lööf plockar upp Anders W Jonssons förslag om ”Lex Carema”.

Systemet spelat ut sin roll

Per Ankersjö skrev igår på SvD Brännpunkt om att Systembolagets tilltänkta satsning på hemtransport är ett uttryck för att systemet spelat ut sin roll. Och jag håller med.

Värden förändras, vare sig vi vill eller inte, och på söndag ska vi på centerstämman behandla en motion om att omdefiniera systembolagets roll till att bli en kontroll-, tillstånds-, och utbildningsresurs för de företagare som vill sälja alkoholdrycker.
Jag hoppas att stämman antar motionen.
Den och alla andra motioner finner du här.
Läs även Albin Broman.

Sjöfyllerilagen sågas av professor i sjörätt

”Petigt, futtigt, ynkligt och dumt så det trotsar all beskrivning. Lagändringen speglar politikers klåfingrighet på ett område de inte har någon kunskap om.”

Så beskriver Hugo Tiberg, professor emeritus i sjörätt, den så kallade sjöfyllerilagen.
Nu väntar vi med spänning på den naturliga förlängningen av det tilltagande förmynderiet: promillegräns för vistelse på brygga och i sjönära stuga.

Alkofobi grumlar siffersinnet

Politik driven av någon slags metafysisk övertygelse blir ärligt talat sällan särskilt bra. Man tvingas använda de politiska koderna för att förvanska fakta.

Ett vanligt exempel är invandringsmotståndet. När fakta inte stöder den egna övertygelsen om invandrares medfödda uselhet, tvingas man tillgripa andra medel.
Konsensus och mittfåran är en tacksam position, eftersom folk som inte läser på så mycket tenderar att lägga sig någonstans i mitten. Om det inte går att få hunden att vifta på svansen, så får man helt enkelt vifta på hunden. Om man målar upp en arena där invandring är den ena storheten och stängda gränser är den andra kommer de allra flesta tycka att det senare är ganska konstigt. Kan man istället få konflikten att handla om ”massinvandring” blir den egna hållningen relativt sett lättare att fördra.
Dessa retoriska konstruktioner är inte helt lätta att granska, eftersom ingen direkt kan säga i siffror vad som skiljer ”massinvandring” från helt vanlig invandring. En språklig sanningsförskjutning och kanske inte 100% intellektuellt hederligt, men det är väl lite så det funkar.
Siffror som däremot går att värdera är de som gårdsförsäljningsmotståndarna använder i sina försök att få gårdsförsäljning att framstå som helvetets förgård. I går skrev tre borgerliga riksdagsledamöter på SvD Brännpunkt om detta. En av den är tyvärr en Centerpartist, Per Lodenius, vars blogginlägg om just gårdsförsäljning jag kommenterade häromdagen.
Brännpunktsartikeln är ett tragikomiskt lustmord på vett, sans och sanning. Genom sin alltigenom vetenskapliga analys har de tre nykterhetsivrarna kommit fram till möjligheterna att köpa med sig produkterna från tillverkningsstället kommer att leda till 2,3 miljoner sjukdagar och 4400 fler fall av misshandelsbrott.
Hur man kan vara säker på att precis 27273 liter mer öl kommer att säljas genom gårdsförsäljningen framgår väl inte exakt, men om vi utgår från att det stämmer innebär det alltså en ökning med 0,5 cl per vuxen svensk. ( => 2,3 miljoner sjukdagar… joråsatt)
Och man räknar om det till Euro blir det 400 000 000 000 nya våldsbrott.
Läs även Den Hälsosamme Ekonomisten som också ställer sig tveksam till förhållandet 5000 sjukdagar per liter alkohol.

Står Centerpartiet för frihet eller förmynderi?

Centerpartiet har ett tydlighetsproblem. Det står att läsa i dagens SvD, men kommer knappast som någon nyhet. Vi har bytt ställning i två monumentala frågor under den förra mandatperioden och vi verkar mer benägna att resonera kring och väga detaljfrågor på ett förvisso intressant och utbildande sätt, än att måla upp tydliga riktningar baserade på ideologiska doktriner.

Det senaste exemplet är lådvineskatten. En – om du frågar mig – knasig idé som endast tilltalar alkofobikernas hårda kärna. Lådvineskatten avfärdades också ganska snabbt av både Socialdemokraterna och Moderaterna.
Till och med Folkpartiet, som då och då luftar sin misstro till vanligt folks omdöme vad beträffar jästa nöjen, ställde sig tveksamma.
I detta läge ställer sig alltså Centerpartiets alkoholpolitiska talesperson, Kenneth Johansson, försiktigt positiv till lådvineskatt!
Frånsett de politiska och moraliska synpunkter jag kan ha på detta måste man också betrakta de taktiska implikationerna av Kenneth Johanssons uttalande i frågan.
Att positionera sig bredvid Maria Larsson i en smal och antagligen djupt impopulär hållning, på förmynderisidan om självaste Folkpartiet, är – med förlov sagt och milt uttryckt – inte helt optimalt.
Tydlighetsproblemet får dessutom ett ansikte, eftersom vi i andra sammanhang kämpar hårt för att hävda den enskilda individens ställning gentemot staten och systemen.
Vi har för sjutton ett stämmobeslut om att tillåta gårdsförsäljning och i Stockholms centerdistrikt beslutade vi oss för att driva en omreglering av alkoholmonopolet, och i och med det tillåta privata butiker, på vår senaste stämma. Något som också kommer att komma upp på stämman i Åre i höst.
Hur ska väljarna ha någon aning om vad de får när de röstar på Centerpartiet?

Diskutera ”sjöfyllerilagen” på skärgårdsmässan

Stockholms skärgårdslandstingsråd, Gustav Andersson (C), går till storms mot den så kallade sjöfyllerilagen och kommer att diskutera saken skärgårdsmässan i morgon (lördag) kl 11 i Centerpartiets tält.

Lagen är rättsosäker i och med att det är en svår bedömning om vem eller vilken på båten som kan anses ha ”uppgifter av väsentlig betydelse för sjösäkerheten”.
Lagen öppnar upp för ett veritabelt DDR-samhälle där du som medborgare aldrig riktigt ska veta om du gör rätt. Får jag åka med över viken om jag har druckit vin? Om en kustbevakningsmatros har en dålig dag (vilket de påfallande ofta verkar ha) kan du hamna i en situation där du döms för sjöfylleri och – om du råkar vara en smula känd – blir föremålet för kvällspressens spiketunna.

Mattias Svensson vs förmynderiet

För alla som behöver goda argument i kampen för friheten rekommenderas kvällens samarrangemang mellan CUF Stureplan och Stureplanscentern i vilket Mattias Svensson kommer att berätta om sin bok Glädjedödarna.

Förmynderidebatten är intressant, eftersom den blottlägger den argumentation som frihetens fiender tillgriper även i andra sammanhang. Genom att bemöta alla onödiga frihetsinskränkningar på principiella grunder, upprättas ett starkare försvar för de viktigaste och allra mest grundläggande värden ett fritt samhälle vilar på.
Som ett citat från releasefesten löd: ”Förmynderi är en inkörsport till tyngre maktmissbruk.”
Restaurang Republik 18.30. Vi ses!

LRF vs prussiluskorna

LRF’s ordförande rycker idag ut till gårdsförsäljningens försvar. En jämförelsevis liten handel, men som kan betyda mycket för de hårt kämpande svenska tillverkarna av kvalitetsdrycker.

Människan före systemen är en stark centerprincip och nog borde väl våra allianskompisar gå att övertyga?
Det är en snårstig att få ihop gårdsförsäljningen med alkoholförsäljningsmonopolet, men utredaren har ju faktiskt ritat upp en framkomlig eg-rättslig väg. Låt oss pröva det.
Tyvärr verkar Miljöpartiet, som tidigare inte ställt sig helt avvisande, nu göra det. :-(

”Förmynderi är en inkörsport till tyngre maktmissbruk”

Igår var det releasefest för Mattias Svenssons nya bok Glädjedödarna, i vilken många exempel från vår moderna historia visar hur absurda alla märkliga förbudstankar känns i efterhand, men hur lätt de ändå kunde omsättas i skarpa förslag och till och med lag. Precis samma argument används idag för att förhindra gårdsförsäljning och annat, så det finns en hel del att lära av historien.
En återkommande retorisk figur verkar vara den nedlåtande synen på andra. Själv anser man sig kapabel att hantera både sprit, hårdrock och serietidningar (ja, det diskuterades förbud mot serietidningar och det var inte länge sedan) medan de där andra, den dumma underklassen, sinnesslöa sjusovande b-människor, måste få lite hjälp på traven med att leva sina liv på ett sedesamt sätt.
Jag ser fram emot ett par dagar i hängmattan med skratt, eftertanke och antagligen en gnutta upprördhet över idiotier från förbudsivrare nedtecknade med Mattias’ skarpa penna. Nedkokade kommer de att kunna inspirera till slagkraftiga argument till frihetens försvar.