Upphovsrättskommission med sikte på framtiden

Centerpartiet och Annie Johansson angriper upphovsrättsfrågan från rätt håll.

”– Vi tycker att upphovsrätten förtjänar ett ännu bredare grepp och mer långsiktigt perspektiv. I dag är upphovsrätten framförallt utmanad av den tekniska utvecklingen, och det krävs att vi tar tag i frågorna innan lagstiftningen är föråldrad, därför ser vi behovet av en djupare analys. ”

För att en vettig politik ska komma till stånd så krävs ju att vi börjar med att ställa frågan om hur vi vill ha det, givet den verklighet vi lever i idag och förhoppningsvis ett par år framöver!

Inom det mesta framstår dagens politik som passiv. Man reagerar motvilligt och surmulet på misshagliga förändringar och låter teknikutvecklingen släpa lagstiftningen in i framtiden med rumpan före.

Särintressen och märkliga moralistiska hänsyn tillåts punktera många försök till förnyelse, men då och då träder nya krafter fram som en frisk fläkt och faktiskt gör någonting som kan föra politiken framåt.

Annie är definitivt en sådan! :-)

Fildelningsdebatt tisdag kväll!

Missa inte debatten ikväll om fildelning och upphovsrätt!

Plats: Street, Hornstull.

Tid: kl 18 (Tisdag 13 maj)

Debattörer: Karl Sigfrid, Moderat riksdagsledamot och Martin Andreasson, Folkpartiet.

Arrangörer är Publik Service och såhär står det om debatten i facebookinbjudan:

”Kära Publik Service-vänner!

Publik Service är tillbaka och i en ny lokal: Street vid Hornstull.

Den 13 maj klockan 18 drabbar Karl Sigfrid och Martin Andreasson samman över ämnet fildelning och upphovsrätt.

Karl Sigfrid är moderat riksdagsledamot och anser att teknikutvecklingen sprungit ifrån skiv- och filmbolagen och att därför upphovsrättslagen måste ändras.

Martin Andreasson är kommunfullmäktigeledamot i Solna och ordförande i HBT-liberaler och är emot spridning av piratkopior och värnar upphovsrätten.

Varmt välkommen!”

Detta är en av våra stora politiska frågor just nu, och de flesta av våra politiker verkar inte ha en aning om vad det handlar om.

Dags att ändra på det.

(läs även Per Gudmunssons ledare i Svenskan om fildelning)

Centerstopp för sjuk fildelarjakt

Centerpartiet håller linjen när det gäller rättsäkerhet och proportionalitet när det gäller jakten på fildelare.

Gårdagens sjuka förslag om att bredbandsleverantörer ska ansvara för att trafiken på deras nät är lagenlig var så uppåt väggarna att jag inte ens orkade kommentera det då, men nu säger Johan Linander att Centerpartiet skulle stoppa ett dylikt förslag.

Mycket välkommet, men det borde vara självklart även för fler partier än centern?

I konsekvensens namn borde ett sådant ansvar som föreslogs även tillämpas för andra media…

Teleoperatörer görs ansvariga för olagligheter över telefon…

Vägverket görs ansvarig för fortkörning, felparkering och värdetransportrån…

Problemet är inte att det fortfarande finns en herrans massa stålar i film- och musikbranscherna.

Problemet är att de används till dyra advokater och lobbyister istället för att ta fram nya och bättre produkter som folk vill betala för.

Update: Såg just att Bloggregeringen också nämner värdetransportrån som exempel och att de gjorde det före mig.

Mediabranschen drömmer om svunna tider

Tobbo skriver klokt om fildelningsdebatten.

Det finns mycket pengar och stora intressen i att försöka skydda en bransch som under teknikskifte står inför stora förändringar.

Ingen gång under historien har det lyckats särskilt bra att med politikens hjälp stoppa utvecklingens effekter.

Stålverk 80 är ett exempel.

EU’s handelspolitik med tullmurar och kvoter mot omvärlden är ett annat.

Det är väl självklart att man ska betala för sig, men mediaindustrin har verkligen inte visat prov på framåtblickande i den här frågan.

Tycker att Tobbos idé om att man betalar en summa i månaden för att köpa tjänsten ”tanka musik” är väldigt bra.