Draken till salu

Jag finner ännu en anledning till att man borde bli excentrisk miljardär, när jag läser i NyTeknik om att det finns ett J35 Draken i mint condition, årsmodell -64, till salu.

(Visserligen i Kalifornien, men det är väl antagligen där man ska bo om man är excentrisk miljardär…)
Själva planet säljs till fyndpris! Nu säljaren tydligen villig att släppa det för 175 000 dollar. Vad som kostar är väl att hålla det delikata instrumentet flygande.
Draken är ett mästerverk. En teknisk triumf och ett under av kreativitet och ingenjörskonst. Det finns ett antal sköna youtube-filmer när Draken flygs den så kallade kobramanövern, alltså kontrollerat superstall.

”Gillar man Sverige röstar man inte in SD”

Så sa statsministern igår i SVT’s utfrågning. Och visst stämmer det. På flera sätt.

Sverigedemokraterna driver en djupt osvensk politik. Jag vet inte vilket ”Sverige” deras företrädare syftar på när de målar upp sitt invandringsfria utopia, men Sverige har genom historien nästan alltid haft en öppen syn på migration.

Det är inte så konstigt. Ett litet land i ett hörn av världen är beroende av internationellt utbyte för att utvecklas, både ekonomiskt och kulturellt. Om SD hade haft inflytande på det sena 1800-talet hade vi gått miste om de hundra år av tillväxt inflödet av internationellt kapital möjliggjorde.

Den betydande invandringen under 50- och 60-talen var succé för alla inblandade, fram tills 1968 då facket satte stopp för det hela eftersom de ansåg att invandringen hotade jobben för de svenskfödda [sic]. En mycket osvensk manöver som tillsammans med annan socialism fick konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen.

Att invandringen skulle kosta pengar är något som ibland hävdas av Sverigedemokrater, men det gör ju barnafödande, tullverk och skolor också. Det finns för den skull ingen större anledning att lägga ned sådan verksamhet? Invandring är med gott teoretiskt och empiriskt stöd på det hela en god affär. Läs t ex denna UNDP-rapport. Eller denna ESO-rapport.

Anders Borg dömde ut Sverigedemokraternas försök till ”beräkningar” som djupt undermåliga, för att uttrycka sig milt. Ingen är väl särskilt förvånad. Det saknas – faktiskt – rationell grund till deras politik.

Att dessutom försätta Sveriges riksdag i ett låst läge, som hindrar regeringen från att styra landet, innebär stora problem. Återhämtningen kommer av sig, oro om statsfinanser och räntor driver investeringar ur landet och arbetslösheten kommer åter att börja öka.

Tänker du rösta på Sverigedemokraterna måste du också förklara varför du är beredd att skada Sverige och alla svenskar.

Arbetsmarknaden MÅSTE reformeras

Helen Törnqvist skriver idag på SvD Brännpunkt en oerhört angelägen artikel om en akut bristvara på de politiska hyllorna: Ingen – förutom Centerpartiet i viss utsträckning – torgför en reformagenda vad beträffar arbetsmarknaden.

Allvarligt talat, tycker ni som försvarar dagens system att det fungerar bra? Inte ens i full högkonjunktur som 2006 förmådde arbetsmarknaden att absorbera unga och nyinflyttade i tillfredställande grad.

Trögrörligheten motverkar nödvändiga strukturomvandlingar och får allvarliga konsekvenser för sysselsättningen i traditionella industristäder. Den platta lönestrukturen och de vansinnigt höga skatterna på arbete lägger last på börda och gör sysselsättningskällorna onödigt känsliga.

Konflikträtten sätter massförstörelsevapen i händerna på LO, samtidigt som företagen har rätt att skjuta sig i foten. Systemet är konstruerat för en Socialdemokratisk enpartiregering där löneökningsnivåerna görs upp under bordet och i fullt samförstånd mellan Partiet/regeringen och facket. Avskräckningsvapnen är aldrig menade att användas fullt ut – det skulle åsamka samhället svåra skador.

De demokratiska och moraliska implikationerna av ovan nämnda disposition bör i sig beredas utrymme för en omfattande debatt, men bara de rent praktiska problemen borde räcka för ett förändringsmandat!

Systemet fungerar inte om vi har en annan typ av regering, vilket vi ju under överskådlig framtid kommer att ha: antingen fortsatt alliansregering eller en rödgrön koalitionsregering.

Teknikneutral energipolitik ftw!

Idag klubbas ett helt nödvändigt beslut igenom i riksdagen. Våra kärnkraftverk är gamla och ineffektiva jämfört med nya. För att säkra tillgången på miljövänlig och kostnadseffektiv energi KAN det komma att behövas nya aggregat där de gamla finns idag.

Våra politiska motståndare försöker göra ett stort nummer av vi i Centerpartiet byter strategi när det gäller energipolitiken, trots att de om några borde ifrågasättas för sitt agerande i frågan.
Tyvärr går en del partivänner i fällan…
Det finns (förhoppningsvis) en anledning till att man är skeptisk mot kärnkraft. T ex riskerna. Angreppssättet måste ju rimligtvis vara värderingen av dessa risker per producerad kilowattimme jämfört med andra sätt att producera energi. Låt oss i så fall ha en diskussion därom…
Det finns både utsläpp och risker förknippade med all typ av energiproduktion. Mellan 1990 och 2008 har 482 vindkraftsolyckor ägt rum. 47 med dödlig utgång. Inte för ett ögonblick vill jag för den skull att vindkraft ska förbjudas, men risker, utsläpp och kostnader måste ju vägas mot varandra på ett relevant och vetenskapligt sätt!
Det är också utomordentligt viktigt att i allt detta reflektera över alternativen! Du som står i begrepp att rösta på något av vänsterpartierna bör kanske tänka två gånger om du tycker att det är någorlunda viktigt att det finns industrijobb kvar i Sverige.
Läs även Annie Johansson, Maud på DN Debatt, Elias Giertz, Gustav Andersson, Anders Dahlberg, Helen Törnqvist, Magnus Andersson, ETR och ett 1,5 år gammalt inlägg där jag förklarar min hållning i frågan om kärnkraft.

Rödgrön ”felräkning” på 9 miljarder

Johan Norberg har uppmärksammat FORES granskning av den rödgröna budgeten och berättar om det hela i Metro.

Kanske inte så konstigt att förtroendet för såväl Mona Sahlin som Thomas Östros är kört i botten.
Vänsterpolitiken håller ändå faktiskt rätt bra ihop… Vänsterpartiernas politik kommer att leda till färre företag – något som verkar vara en önskad utveckling.

Vänsterpartiernas miljöskatter är ett jävla skämt

Kommer precis från ett seminarium på FORES. Ämnet för dagen var den vetenskapliga granskning av de rödgrönas budget som gjorts av Andreas Bergh och Henrik Jordahl.

Det finns en hel del märkligheter i budgeten och jag rekommenderar alla att ta del av det briefing paper som kommer att komma om detta, men den mest grundläggande kritiken (länk till slidesen) är särskilt intressant…
Det finns mycket som tyder på att vänsterpartiernas budget är underfinansierad. De båda forskarna pekade på en mängd olika faktorer som belägger detta.
Bland annat berördes miljöskatterna.
Själva vitsen med miljöskatter är att ekonomiskt styra folk och företag att välja tekniker och metoder som leder till mindre utsläpp från det ämne som beskattas, men i den rödgröna budget räknar man på miljöskatteuttag statiskt! Som att inte skatten har någon effekt på utsläppen! Att samma skattebas – och samma utsläpp – kommer att finnas kvar och generera skatteintäkter till staten.
Kanske ännu mer förvånande var faktiskt hur Sven-Erik Österberg, som var där för att försvara budgeten, svarade på det. Enligt honom skulle miljöskatterna inte ha några särskilda effekter på miljön!!!
Vänsterpartierna har alltså en massa – för miljön – verkningslösa miljöskatter i sin budget?
Hypotesen att de hatar företag mer än vad de gillar miljön blir allt troligare… Något att tänka på när man läser dagens DN Debatt.
Update: Andreas Bergh specialgranskar vänsterpartiernas påstående att 90% av väljarna skulle ”tjäna” på den rödgröna budgeten.

Urban Bäckström till Stureplanscentern

Som varma anhängare av de svenska näringslivet och ett stort intresse för företagens villkor att leva och utvecklas i Sverige är det en stor ära att få välkomna Svenskt Näringslivs VD, Urban Bäckström, som talare till Stureplanscentern!

Onsdagen den 5:e maj träffas vi på restaurang Republik från 1830. Om det blir väldigt mycket folk så kan ett sent lokalbyte bli aktuellt, så håll utkik efter mer info.

Varmt välkomna!