Decentralisering genom avlägsnande av centralistiska skatteinstrument

Systemet med höga skatter är inte bara skadligt för samhällsekonomin, det är också ett politiskt instrument konstruerat för att hålla medborgarna i känsla av beroende av staten. En praktiskt princip för varje rörelse som söker kontrollera varje del av samhällslivet, men dålig för alla andra.

Decentralisering är en gyllne centerprincip och en bättre åtgärd än den som igår föreslogs på SvD Brännpunkt är väl svår att finna. Makten måste föras närmare medborgaren och allra helst ända fram.
Läs även Gustav Andersson, Magnus Andersson och Roger Jönsson (S) som inte håller med, men som på ett seriöst sätt skriver varför.