Centerliberalerna är en intressant diskussion

Det här med sammanslagningsdiskussionen är ganska intressant. Inte så mycket för att jag tror att någon sammanslagning kommer att äga rum, men för att det verkar öppnas många samtal kring det liberala innehållet i Folkpartiet och Centerpartiet. Något som antagligen gynnar den svenska liberalismen oavsett diskussionernas utfall.

En fråga där Centern och FP står på olika sidor i Stockholm är stadsbyggnadspolitiken. Medan Folkpartiet faktiskt gick till val på att förbjuda höga hus, har Centerpartiet på senare år med viss emfas drivit på för utveckling av staden för att kunna välkomna folk och företag. Nu senast av distriktsordföranden, tillika stadsmiljöborgarrådet, Per Ankersjö.

En annan god Centervän är Anders W Jonsson som berör det hela på sin blogg och hänvisar till Nils G Åslings intressanta Newsmillartikel som bland annat tar upp ett par tillfällen i den svenska politiska historien där center- och folkpartister hamnat på olika sidor i liberala strider.

Hursomhelst är detta intressanta diskussioner och de båda ungdomsförbundsledarna ska ha heder för att ha öppnat debatten!

Läs även Karl Malmqvist, Johan Pettersson, Annie Johansson och Emil Källström.